Praktisk informasjon

Adresse:

Strandgaten 199

5004 Bergen

Rett etter Nykirken når du kommer fra Sentrum

  1. 2.etg.


Link til kart


Telefon:

55 23 35 29


E-post:

firmapost@psykologpraxis.no


Engen Psykologsenter har psykologer med lang og bred erfaring med behandling av ulike psykiske vansker.

Senteret har et humanistisk/fenomenologisk grunnsyn som ligger til grunn for all virksomhet ved senteret. Det anvendes innenfor dette perspektivet ulike behadlingsformer. Hovedsaklig psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi.

Angst, Depresjon, Personlighetsproblemer, Kriser/traumer, Stress og utbrenthet, Spiseforstyrrelser, Samlivsvansker er noen av de tilstandene vi yter hjelp i forhold til.

PSYKOLOGPRAXIS

Strandgaten 199, 5004 Bergen, tlf: 55 23 35 29, E-mail: firmapost@psykologpraxis.no

For mer informasjon og bestilling av time

Ta kontakt på e-post:

firmapost@psykologpraxis.no

eller telefon:

55 23 35 29

Til forsidenForside.html

Timepris:

Individualterpi:                             kr. 750,-

Par/familieterapi:                         kr. 750,-

Gruppeterapi pr. deltaker:           kr. 300,-


Varighet:

Terapitime:                                         50 min.


Bestilling av time:

firmapost@psykologpraxis.no

Tlf.: 55 23 35 29

Psykoterapi
Gruppeterapi


Det drives ulike grupper i tilknytning til Engen Psykologsenter.

Kroppsanalyttisk gruppeterapi:

Intensive grupper som samles hver ukedag i to uker om gangen, to til tre ganger i semesteret. Egene satser for disse gruppene.

Henvendelse: tor.sletten@gmail.com

Dynamisk gruppeterapi :

Ukentlige samlinger på to timer om gangen hele semesteret. Etter påmelding samles en og en gruppe som følger hverandre i et halvt til et år om gangen.

Henvendelse: geirmunn.sletten@psykologpraxis.no     

Familieterapi


Når familien har vansker med å kommunisere med hverandre, eller nå et eller flere familiemedlemmer har fått psykiske vansker som påvirker familien, kan det være hensiktsmessig å få hjelp fra en familieterapeut.

Engen Psykologsenter har lang erfaring med å drive familieterapi hvor hele familien ses på som «pasienten». Det tas utgangspunkt i dynamikken i familien som utspiller seg her og nå. Familien får hjelp til å se hverandres perspektiv  og bedre kommunikasjon seg i mellom.

Det jobbes etter de same prinsippene i forhold til par som har vansker i forholdet.